Osaamiskartoituksia tehdään monissa yrityksissä. Mikäli teillä vielä mietinnässä, nyt on hyvä tilaisuus lähteä tekemään.  

Osaamiskartoituksien avulla 

    • saa tietää osaamisen nykytason
    • isommalle joukolle tehtynä antaa tietoa, mikä on osaamispääoma
    • koulutuksen suunnittelu ja hankinta kohdentuvat oikeisiin asioihin ja henkilöihin
    • koulutukselle voi asettaa realistisen mitattavan tavoitteen
    • voidaan lähteä vaikuttavuutta mittaamaan

 

 

Osaamiskartoitusten takana

Olen Haaga-Helian asiakkuuspäällikkö Anne Bondaréw. Olen vuosien mittaan tehnyt yrityksissä osaamiskartoituksia ja niihin pohjautuvia koulutuksen vaikuttavuuden arviointeja. Olen konkreettisesti nähnyt, että hyvällä pohjatyöllä ja suunnittelulla on saatu aikaan parempia tuloksia.

IMG_20180803_091213