Osaamiskartoituksia tehdään monissa yrityksissä, mutta koulutuksen vaikuttavuutta ei juurikaan mitata. Miksi?

9.12.2019 tallennetussa webinaarissa käsiteltiin seuraavia aiheita:

  • Milloin kartoituksia olisi hyvä tehdä
  • Miksi ja miten osaamiskartoituksia kannattaa tehdä
  • Miten koulutuksen vaikuttavuus kytkeytyy osaamiskartoituksiin
  • Miten koulutuksen vaikuttavuutta voisi mitata

 

 

Webinaarin vetäjä

Olen Haaga-Helian asiakkuuspäällikkö Anne Bondaréw. Toimin webinaarin vetäjänä. 

Olen vuosien mittaan tehnyt yrityksissä osaamiskartoituksia ja niihin pohjautuvia koulutuksen vaikuttavuuden arviointeja. Olen konkreettisesti nähnyt, että hyvällä pohjatyöllä ja suunnittelulla on saatu aikaan parempia tuloksia.

IMG_20180803_091213